شناسه ی ملی :
تمام شرکت ها باید شناسه ی ملی داشته باشند که شامل یک کد یازده رقمی می باشد . شناسه ی ملی کدی است که فقط مختص به یک شرکت می شود و هر شرکتی شناسه ی ملی مربوط به خود را دارد اما شماره ی ثبت شرکت منحصری نمی باشد و ان شماره امکان دارد برای یک شرکت دیگر در شهری دیگر داده شود .
طبق مصوبه ی هیئت وزیران تمام افرادی که دارای شخصیت حقوقی می باشند از جمله  بخش های خصوصی و عمومی و دستگاه های اجرایی باید شناسه ی ملی داشته باشند و هر گونه دادو ستد و دادن خدمات تنها با داشتن شناسه ی ملی قابل انجام می باشد .
شناسه ی ملی چه مزایایی دارد :
الف)از طریق داشتن کد شناسه با فساد و قانون شکنی شرکت ها مقابله می شود
ب)از بین بردن سو استفاده از شرکت ها ی خارجی
برای بدست اوردن اطلاعات زیر باید به سایت شناسه مراجعه کرد :
1- زمان ثبت شرکت
2-تاریخ تاسیس شرکت
3-کد شناسه ی ملی
4-شخصیت حقیقی
5-واحد ثبتی
6-درج شماره ی ثبت شرکت
7-بیان نوع شخصیت حقوقی شرکت و عنوان ان
8-ثبت ادرس قانونی شرکتها و درج کد پستی ان

 

گرفتن کد شناسه ی ملی برای اشخاص حقوقی :
الف)کلیه ی اشخاص حقوقی وظیفه  دارند  زمانی که توسط سازمان ثبت کننده ی مربوطه اعلام می شود  برگه ی در خواست شناسه ی ملی را پر و همراه با مدارک به سازمان مورد نظر ارائه دهند
ب)پس از اینکه سازمان مربوطه کد شناسه ی ملی را به شرکت مورد نظر اختصاص داد باید به نام شخص حقوقی کارت صادر کند که این کارت از طریق دفاتر پستی تحویل داده می شود
پ)پایگاه های اجرایی کلیه ی مراکز دولتی باید طوری برنامه ریزی شده باشند که همه ی افراد حقوقی با یک کد شناسه ی ملی و کد پستی که مربوط به اخرین نشانی دفتر مرکزی می باشد در سیستم شناخته شوند
ج)همه ی پایگاه های اطلاعاتی، مرجع اطلاعات شناسه ی ملی اشخاص حقیقی می باشند
د)طبق ایین نامه های اجرایی شرکت ها فقط در صورت داشتن کد شناسه ی ملی می توانند   از تسهیلات ،امکانات ،بستن قرار داد با شرکت های مختلف و شرکت در مناقصات استفاده نمایند .
سامانه ی ثبت کد شناسه ی ملی :
مرجع اصلی ثبت شخصیت حقوقی که در کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .بیشتر شخصیت های حقوقی ثبت شده در این سامانه شرکت ها و موسسات غیر تجاری می 
باشند .برای استعلام کد شناسه ی ملی باید به سامانه ی http://i1enc.ir که توسط قوه ی قضاییه ایجاد شده مراجعه شود .برای بدست اوردن شماره ی ملی از این سامانه باید شماره ی ثبت یا نام شخصیت حقوقی مورد نظر را نوشته و بر روی دکمه ی جستجو کلیک نمایید که در این صورت شما کد شناسه ی ملی ،نام شخصیت حقوقی و سازمانی که ان را ثبت کرده است را بدست می اورید .
موسسه ی کیا به شما در جهت دریافت کد شناسه ی ملی کمک می کند و شما را در این مسیر همراهی می نماید .


Call Now