گرید چیست؟
روشی است برای اینکه شرکت ها را از لحاظ فنی و مالی مورد ارزیابی قرار می دهد و شامل :
الف)مشاوران
ب)پیمانکاران
ج)انفورماتیک
د)شرکت های epc
ه)انده سازان
رتبه بندی چه مزایایی دارد ؟شرکت ها برای اینکه بخواهند با مراکز دولتی و  یا حقوقی قرار داد ببندند  باید دارای گرید باشند و هر چقدر این گرید بالاتر باشد تمایل مراکز دولتی و خصوصی برای بستن قرار داد با ان شرکت ها بیشتر است زیرا بالا بودن رتبه نشان میدهد که ان شرکت از لحاظ مالی و فنی مناسبتر است پس هر چه گرید شرکت ها بالاتر باشد شانس برنده شدن انها در مناقصات بیشتر می شود .
پیمانکاری شامل :ساختمان ،راه ،کشاورزی ،فن اوری اطلاعات ،اب،مرمت اثارباستانی و....
مشاوران شامل :فضای سبز ،معماری داخلی ،محیط زیست ،ژئوتکنیک ،شیلات ،شهر سازی ،هواشناسی ،نقشه برداری ،گروه صنعت ،راه اهن و...
انفورماتیک :سخت افزار ،نرم افزار ،تولید و ارائه ی قطعات و ملزومات ،امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات ، اموزش و پرورش و....
دریافت گرید : بعد  از به ثبت رساندن شرکت با ید نسب به گرفتن گرید  برای شرکت اقدام کنید  ،گرید نشان دهنده ی این است که یک شرکت  کارهایی که انجام میدهد  چه از لحاظ کیفی و چه کمی در چه سطحی است .
رتبه بندی شرکت ها با هم فرق می کند مثلابرای  شرکت های پیمان کاری این رتبه بندی از 1تا 5 است اما شرکت های مشاوره ای از 1 تا 3 هستند .
مدارک لازم برای دریافت رتبه مناسب:
1-مدارک ثبت شرکت که شامل اساسنامه ،اظهار نامه ،روزنامه ی رسمی ،تاسیس وتغییرات شرکت
2-دادن اجاره نامه یا سند شرکت ،کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران و هیئت مدیره ی شرکت که برابر اصل شده باشد
3-دو سوم اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشنا سی داشته باشند و برای این که بخواهید شرکت رتبه ی مناسبی را دریافت کند سعی کنید مدارک تحصیلی اعضایی را ارائه دهید که امتیاز شرکت را بالا ببرد .
شرکت های پیمان کاری که رتبه بندی انها از 1 تا 5 است رتبه ی 5 پایین ترین رتبه  و 1 بالاترین رتبه است هر چقدر تعداد افراد فنی و مهندسی که در شرکت حضور دارند بیشتر باشد این رتبه بالاتر می رود وبرای شرکت های مشاوره ای که از 1 تا 3 است 1بالاترین رتبه و 3 پایین ترین رتبه است رتبه در این شرکت ها علاوه بر تعداد اعضای فنی و مهندسی به نرم افزار و امکانات فنی شرکت بستگی دارد .
طبقه بندی شرکت های پیمانکاری برای دریافت رتبه:
1-شرکت های پیمانکاری حقیقی و حقوقی که صد در صد سهم شرکت مربوط به اشخاص حقیقی است .
2-شرکت های پیمانکاری که صد در صد سهم شرکت به شهرداری موسسات عام تعلق دارد  
3-شرکت های پیمانکاری که جز شرکت های 1 و 2 نباشند .
*صلاحیت پیمانکاران با توجه به ارزشیابی و تجربه ای که دارند و تخصص انها و از لحاظ مالی بستگی دارد .
برای گرفتن رتبه نیاز چه مدارکی نیاز است :
1-ارائه ی تعهد نامه که از دخالت کارکنان دولت جلوگیری می کند (تهد نامه ی سازمان یا تعهد نامه ی مهندسی )
2-ارائه ی شماره تلفن و ادرس که این باید با ادرس و شماره تلفنی که درروزنامه است یکی باشد .
3-گواهی نامه ی رتبه بندی را که حتما باید اصل ان باشد را ارائه دهید .
4-تمام مدارک ثبت شرکت را باید کپی برابر اصل کنید که شامل شرکتنامه ،تقاضانامه ،اساس نامه ،روزنامه های رسمی
5-ارائه ی اخرین صورت جلسه ی سهامداران .
6-کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی را برابر اصل کنید برای ارائه به کارشناس .
7-باید کپی کارت پایان خدمت صاحبان سهام را تا سه سال گذشته ارائه دهید .
8-ارائه ی ادرس و شماره تلفن افرادی که 5%سهام را دارند .
9-ارائه ی پرینت گواهی تامین اجتماعی .
10-باید از موافقتنامه یا قرار دادها کپی تهیه کرده و ارئه دهید .
11-تایید کارکردها
12-اظهار نامه ی مالیاتی که بوسیله ی سر ممیزی مالیاتی مورد نظر که شامل ترازنامه است .
گرفتن رتبه یا گرید چه مزایایی دارد :
1-اگر شرکت های پیمانکاری بخواهند در مناقصات شرکت کنند باید گواهینامه ی صلاحیت پیمانکاری را داشته باشند .
2-رتبه شرکت ها را از هم جدا می کند .
3-افرادی که سرمایه گذار هستند برای انتخاب شرکت مناسب برای پروژه های خود به رتبه بندی شرکت ها دقت می کنند زیرا هر چه رتبه بالاتر باشد نشان میدهد که ان شرکت ازلحاظ فنی و مالی در وضعیت بهتری قرار دارد .
4-اگر شرکتی بخواهد با مراکز دولتی قرار داد ببندد باید حتما دارای رتبه باشد .
شرایط دریافت گواهی نامه ی رتبه  :

  1. مدیران شرکت اصلا نباید کارمند دولت باشند .
  2. شرکتی که می خواهد گواهینامه رتبه را دریافت کند باید حتما به ثبت رسیده باشد .

3-شرکت نباید سو پیشینه داشته باشد .
4-اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باید سابقه ی کار درخشان در کارنامه ی خود داشته باشند .
5-شرکتی که بخواهد گرید بگیرد باید شرایط دریافت را داشته باشد .
6-فقط در شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای داشتن مدرک برای گرفتن رتبه امتیاز به حساب می اید .
عواملی که در دادن رتبه به شرکت ها تاثیر دارد:
1-سابقه ی کاری افرادی که در شرکت فعالیت دارند و تعداد انها .
2-باید از اداره ی تامین اجتماعی نامه داشته باشند تا نشان دهد قرار داد درست است .
3-مقدار سرمایه و بودجه ی شرکت .
4-قرار داد هایی که بسته شده با توجه به میزان مبلغ این قرار داد ها و سابقه ی شرکت بستگی دارد .
برای گرفتن رتبه ی 1تا 4 چه مدارکی نیاز است:
1-مدارک شرکت را کپی برابر اصل می کنند .
2-کپی مدارک اعضای شرکت که امتیاز شرکت بر اساس انها داده می شود .
3-کپی صورت وضعیت شرکت .
4-کپی صورت جلسه ی مربوط به تغییر سهام .
5-کپی همه ی موافقتنامه ها .
6-سه برگ شرکت را در سه صفحه تهیه می کنیم .
7-حداقل دو سوم از اعضا و مدیر عامل باید مدرک لیسانس داشته باشند .
8-باید اظهار نامه مالیاتی را مربوط به اخرین سال مالی که به مهر سر ممیزی رسیده است  
برای گرفتن رتبه ی 5 چه مدارکی نیاز است :
1-اصل مدرک شرکت
2-دادن اجاره نامه یا سند مالکیت از دفتر مرکزی شرکت .
3-کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و سهامداران.
4-مدارک اعضا که برای شرکت امتیاز می اورند باید کپی برابر اصل شود.


Call Now