منطقه ی ازاد :
منطقه ازاد به محدوده ای گفته می شود که در کنار یک منطقه ی بندری یا غیر بندری قرار دارد و داد و ستد و تجارت با همه نقاط دنیا در ان ازاد است ،در این مناطق تجارت بدون نیاز به پرداخت عوارض گمرکی انجام می شود ،ثبت شرکت برای افراد خارجی مزیت محسوب می شود زیرا برای ورود و خروج نیاز به ویزا ندارند.
سرما یه گذاری در مناطق ازاد تجاری چه مزایایی دارد :
1- به مدت بیست سال از پرداخت  مالیات معاف می شوید
2-در این شرکت ها سرما یه گذاری خارجی انجام می شود
3-سرمایه و سود به راحتی وارد و خارج می شود
4-سرمایه گذاران خارجی با اطمینان کامل می توانند سرما یه گذاری کنند و از سرما یه انها به خوبی محافظت می شود
5-ورود و خروج افراد به  منطقه ی ازاد به راحتی انجام می شود
6-برای ثبت شرکت مقررات سختی وجود ندارد
7-نیاز به پرداخت عوارض گمرکی نیست
8-می توان از افراد ماهر و متخصص در زمینه ی فعالیت خود استفاده کرد

 ثبت شرکت در مناطق ازاد چه مزایایی دارد :
1- مالکیت خارجی به صورت 100%
2-افراد خارجی به راحتی و بدون نیاز به ویزا متوانند رفت و امد کنند
3-انتقال ارز به راحتی انجام می شود
4-قوانین و مقررات سختی برای کار های بانکی و پولی وجود ندارد
5-استفاده از بیمه های مختلف
6- به راحتی می شود از ارز در داد وستد خارجی استفاده کرد
7- کالا هایی که با قوانین ایران مغایرت ندارند به راحتی وارد و یا خارج می شوند
8- برای صادرات و ترانزیت مراحل سختی وجود ندارد
9- برای وارد کردن مواد اولیه نیاز به پرداخت گمرک وجود ندارد
10-اگر برای فعالیت خود نیاز به استفاده از نفت و گاز باشد با قیمت مناسب عرضه می شود
نکات اساسی برای ثبت شرکت در مناطق ازاد :
الف)زمانی که در مناطق ازاد شرکت به ثبت می رسانید ان شرکت ایرانی محسوب می شود ب)موسسات خارجی باید طی مدت سه ماه تقا ضا ی خود را به ثبت برسانند
ج)موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با قوانین باشد
د)هر شخص موظف است ظرف مدت سه ماه وضعیت خود را با قوانین موجود تطبیق دهد در غیر این صورت  مانع فعالیت او خواهند شد
ه)چنان چه ان شرکت در مناطق دیگر فعالیت داشته است سازمان اسناد و املاک موظف است کلیه ی اسناد ان را برای ان منطقه ارسال کند و همچنین از  انتخاب اسامی که قبلا انتخاب شده ممانعت کنند
برای ثبت شرکت ایرانی در مناطق ازاد چه مدارکی نیاز است :
1-اظهار نامه ی ثبت شرکت مربوط به مناطق ازاد
2-اساسنامه ی ثبت شرکت در مناطق ازاد
3-  ارائه ی صورت جلسه ی مجمع عمومی افرادی که شرکت را تشکیل داده اند
4- ارائه ی صورت جلسه ی مربوز به اولین جلسه ی هیئت مدیره
5-از بانکی که 35% سرمایه را در انجا سپرده گذاری کرده اید گواهی گرفته و ارائه دهید
6-ارئه جواز برای فعالیت قانونی شما در منطقه
برای ثبت شرکت در مناطق ازاد در صورتی که شعبه یا نماینده گی یک شرکت خارجی باشد چه مدارکی نیاز است :
1-ابتدا باید  نوع شرکت و فعالیت ان مشخص شود
2-باید مشخص شود شرکت اصلی در کجا تاسیس شده و شماره ی ثبت ان قید شود
3-برای مشخص شدن این که  نامه ها و اخطاریه ها به کجا ارسال شود باید لیست نماینده گان بیان شود
4-اگر نماینده گی و شعبات دیگری در ایران وجود دارد باید مکان ان مشخص شود
5-باید مشخص شود که شرکت جز تبعه ی کدام کشور است
همه ی مدارک ذکر شده باید  به فارسی  ترجمه شود .
در ایران هفت منطقه ی ازاد وجود دارد که شامل:
1-کیش
2-انزلی
3-ارس
4-قشم
5-چابهار
6-ماکو
7-اروند


Call Now