تعاریف منطقه ی ازاد:
الف)به منطقه ای که در کنار یک بندر قرار دارد و در ان تجارت با بیشتر مناطق جهان بدون محدودیت انجام می شود .در این مناطق صادرات و واردات کالا به راحتی و بدون مراحل گمرکی سخت انجام می شود .
ب)طبق تعریف بین المللی منطقه ی ازاد به منطقه ی بندری یا غیر بندری گفته می شود که تجارت در این مناطق دارای مزایای زیادی می باشد مانند صادرات و واردات کالا به راحتی انجام می شود ،از نظر پرداخت مالیات معاف هستند ،عوارض گمرکی در این مناطق پرداخت نمی شود .
ج)طبق تعریف سازمان ملل منطقه ی ازاد به منطقه ای گفته می شود بیرون از مرز گمرکی قرار دارد این مناطق به دلیل مزایایی زیادی که در زمینه ی تجارت به افراد می دهد انها را تشویق به صادرات در این مناطق می کند .
مناطق ازاد که در ایران از سال 1368 تاسیس شده که شامل هفت منطقه می باشد :
1-منطقه ی ازاد کیش
2- منطقه ی ازاد قشم
3-منطقه ی ازاد چابهار
4- منطقه ی ازاد اروند
5-منطقه ی ازاد ارس
6-منطقه ی ازاد ماکو
7- منطقه ی ازاد انزلی
ثبت شرکت در مناطق ازاد چه مزایایی دارد:
1-در این مناطق ثبت شرکت با مالکیت 100% خارجی قابل انجام می باشد
2-در این مناطق ثبت شرکت به راحتی انجام می شود
3-برای ورود کالا مقررات سختی وجود ندارد
4-برای صادرات و ترانزیت کالا قوانین سختی وجود ندارد
5-برای انتقال ارز محدودیت وجود ندارد
6-صادرات کالا به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی می باشد
7-وجود نیروی کار کارازموده
8-قیمت مصرف انرژی در این مناطق پایین می باشد
9-در این مناطق از سرمایه گذاری خارجی از طرف قانون حمایت می شود
10-برای واردات کالا نیاز به پرداخت مالیالت نمی باشد
11-ارائه ی خدمات بانکی
12-افراد خارجی بدون نیاز به ویزا می توانند وارد این مناطق شوند
13-معاملات ارزی به راحتی انجام می شود

 

منطقه ی اقتصادی :
به منطقه ی جغرافیایی گفته می شود که در داخل کشور برای انجام سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد زمینه برای انجام فعالیت های تولیدی و تجاری برای صادرات کالا و ارائه ی خدمات به افراد برای اینکه در بازارهای بین المللی و منطقه ای حضور پیدا کنند .
چه اهدافی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی وجود دارد :
1-به وجود اوردن زمینه مناسب در جهت توسعه برای تولید و صادرات
2-استفاده از فن اوری برای بالا بردن سطح تکنولوژی
3-برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
4-بوجود اوردن فرست های شغلی مناسب
5-برای ورود به بازارهای جهانی هزینه های تولید را کاهش می دهند
6-ایجاد تغییرات در کالاها برای کاهش ارزش افزوده
مناطق ویژه دارای چه مزایایی می باشد :
الف)برای گرفتن مجوز ساخت و پایان کار نیاز به پرداخت هزینه نمی باشد
ب)در این مناطق قوانین کار طبق قوانین موجود در منطقه ی ازاد اجرا می شود
پ) ورود ماشین الات برای تولیدات اداری نیاز به پرداخت عوارض گمرکی نمی باشد
ج)معاف بودن از پرداخت گمرک تا سقف ارزش افزوده

 

تفاوت مناطق ویژه ی تجاری با مناطق ازاد تجاری:
1- در مناطق ازاد هم افراد داخلی و هم خارجی اجازه ی خرده فروشی کالا های خود را دارند اما در مناطق ویژه ی اقتصادی فقط افراد خارجی اجازه ی چنین کاری را دارند
2-در مناطق ازاد معافیت مالیاتی وجود دارد اما در مناطق ویژه ی اقتصادی تخفیف مالیاتی وجود دارد
3-افراد خارجی برای ورود به مناطق ویژه ی اقتصادی باید ویزا داشته باشند که گرفتن ویزا طبق قوانین داخلی ان کشور صادر می شود


Call Now