اساسنامه
اساسنامه به مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی گفته می شود که طی تشریفاتی به تصویب مجمع عمومی می رسد .
دراساسنامه ی شرکت های تعاونی باید نکات زیر قید شود :
1-در اساسنامه ی شرکت موضوع فعالیت شرکت وحدود فعالیت های ان مشخص شود
2-باید نام شرکت به همراه کلمه ی تعاونی در کنار ان در اساسنامه قید شود
3-در اساسنامه شرکت باید مسئولیت اعضا،شرایط عضویت ،حقوق اعضا و تعهدات انها
4-سرمایه ی شرکت ،میزان سهامی که هر شخص می تواند داشته باشد ،میزان ارزش هر سهم ،باز پرداخت سهام و یا نحوه ی انتقال ان ،قوانین مربوط به وکالت یا نماینده گی
5-قوانین و مقررات مربوط به تشکیل جلسات مجمع عمومی ،قوانین در رابطه با مجمع عمومی ،دعوت از مجامع عمومی و همچنین قید کردن تعداد اعضا برای تشکیل جلسه و این که بین تشکیل دو جلسه چه زمانی باید بگذرد
6-قوانین مربوط به اعضای هیئت مدیره و بازرسان که شامل نحوه ی انتخاب انها ،وظایف انها ،فوت ، عزل یا استعفا باید بیان شود ،قوانین مربوط به تشکیل جلسات و مشخص کردن افرادی که حق امضا دارند و حدود اختیارات انها ،و مشخص کردن فردی برای افتتاح حساب برای شرکت
7-بررسی حساب های شرکت ،مخارج مربوط به شرکت ،سال مالی شرکت ،بررسی سود و زیان شرکت بررسی گزارش مربوط به هیئت مدیره و بازرسان شرکت
8-نحوه ی فعالیت شرکت در رابطه با دارایی های شرکت که قابل تقسیم نیستند
9-بررسی سود سالانه ی شرکت
10-باید نحوه ی برخورد شرکت در صورت بروز زیان بیان شود
11-نحوه ی دادن اگهی در رابطه با اعلان تصمیمات شرکت به اعضای ان
12-بیان مقررات مربوط به چگونگی عضویت شرکت در شرکت های تعاونی واتحادیه ها
13-قوانین مربوط به تغییرات اساسنامه
14-قوانین مربوط به انحلال شرکت و تصفیه ی ان
15-در صورتیکه شرکت تعاونی بخواهد با شرکت تعاونی دیگری ادغام شود قوانین مربوط به ان بیان میشود
16-شرکت با موافقت وزارت تعاون در موسسات دیگر سرمایه گذاری می کند
نکاتی درمورد موضوعات مهم کلیدی در شرکت های تعاونی :
1-بیان هدف از تشکیل شرکت تعاونی:
در اساسنامه ی شرکت تعاونی باید هدف از تشکیل چنین شرکتی بیان شود که این هدف را اعضای شرکت تعاونی مشخص می کنند
2-انتخاب نام برای شرکت تعاونی :
نام انتخابی برای شرکت تعاونی با نوع فعالیت ان باید در یک راستا باشد و در کنار نام شرکت باید واژه ی تعاونی قید شود ،نام انتخابی باید فارسی باشد و قبلا این نام به ثبت نرسیده باشد
3-موضوع فعالیت شرکت:
با توجه به فعالیت شرکت های تعاونی موضوع انها مشخص می شود و این موضوعات با یکدیگر متفاوت هستند و همچنین باید قطعی و مشخص باشد
4-باید نوع شرکت تعاونی بیان شود :
شرکت های تعاونی انواع مختلفی دارند باید نوع ان در اساسنامه قید شود مثلا بیان شود شرکت تعاونی مسکن است یا شرکت تعاونی کشاورزی می باشد

 

5- محدوده ی فعالیت شرکت تعاونی باید مشخص شود:
محدوده ی فعالیت شرکت های تعاونی با یکدیگر متفاوت است بعضی از انها در سطح یک شهر فعالیت می کنند بعضی در سطح استان  یا یک وزارت خانه فعالیت می کنند
6-زمان فعالیت شرکت:
مدت زمان فعالیت شرکت های تعاونی باید مشخص شود زیرا بعضی از انها امکان دارد ده سال باشد ویا بعضی از انها  زمان فعالیتشان نامحدود می باشد
7-بیان نشانی شرکت :
با توجه به این که شرکت های تعاونی دارای شخصیت حقوقی می باشند باید مکان فعالیت انها در اساسنامه قید شود و در روزنامه ی رسمی نیز اگهی شود
8-بیان میزان سرمایه ی شرکت :
در اساسنامه ی شرکت باید مقدار سرمایه ی شرکت بیا ن شود
9-قوانین مربوط به عضویت در شرکت :
در اساسنامه ی شرکت باید تعداد اعضا ،نحوه ی عضویت انها و چکونگی سرمایه گذاری مشخص شود
10-قوانین مالی در شرکت های تعاونی:
این قوانین که شامل بیان میزان سود و زیان شرکت،نحوه ی حسابرسی ،پرداخت سود سهام به اعضا،سال مالی و...می باشد
11-انحلال و تصفیه :
این امور در شرکت های تعاونی طبق قوانین تجارت و ایین نامه ی اجرایی مربوط به شرکت های تعاونی انجام می شود .
برای انجام کلیه ی امور ثبتی می توانید به موسسه ی کیا مراجعه کنید ،این موسسه با داشتن سابقه ی طولانی در این زمینه شما را راهنمایی می کند


Call Now