در دنیای پیشرفته ی امروز و نیاز روز افزون افراد به اطلاعات در زمینه های مختلف ،باعث شده  شرکت هایی در این زمینه تاسیس شود تا افراد بدون محدودیت زمانی و مکانی تجارت خود را در محیطی که دارای کاربران زیادی است ادامه دهند .
تعریف طراحی سایت:
به کلیه ی فعالیت های که طراح برای راه اندازی یک سایت انجام میدهد گفته می شود که شامل قرار داد ن المان، تصاویر ،متن و....
سایت به صفحه ای گفته می شود که دارای بخش های متفاوتی می باشد که هر یک از بخش های ان برای هدف مشخصی طراحی شده است.طراحی برای افراد ،شرکتها ،ارکان هاو...با هم متفاوت است و هر یک از انها با هدف خاصی طراحی می شود .
برای داشتن شرکت طراحی سایت ابتدا باید شرکت را در قالب سهامی خاص یا مسئولیت محدود به ثبت برسد که به اختصار ان را توضیح می دهیم .
شرکت سهامی خاص:
در این نوع شرکت که سرمایه به سهام تبدیل می شود و سرمایه ی شرکت توسط موسسین ان تامین می شود وتعداد اعضا حداقل سه نفر می باشد .در انتخاب نام برای شرکت باید سهامی خاص در کنار نام شرکت قید شود .
شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1-سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت صد هزار تومان می باشد
2-اعضای شرکت که تشکیل شده از دو بازرس و سه نفر عضو
3-در این نوع شرکت ها باید در ابتدا 35% درصد سرمایه به صورت نقدا پرداخت شود
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی
2-اقرار نامه
3-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به مجوزداشته باشد باید برای گرفتن ان اقدام کنند
4-ارئه ی گواهی عدم سو پیشینه
5- چنان چه وکیل بخواهد کارها را انجام دهد باید وکالت نامه
شرکت با مسئولیت محدود :
در این نوع شرکت که سرمایه به سهام تبدیل نمی شود و تعداد ان حداقل دو نفر هستند .افراد در این شرکتها با توجه به میزان سرمایه ای که دارند نسبت به قروض و تعهدات شرکت مسئول هستند ،در انتخاب نام برای شرکت باید کلمه ی مسئولیت محدود در کنار نام شرکت قید شود .
شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1-سرمایه ی اولیه برای تشکیل شرکت صد هزار تومان می باشد
2-تعداد اعضا حداقل دو نفر می باشد
3-باید متعهد شوند که کل سرمایه را پرداخت کنند
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1- کپی کارت ملی و شناسنامه
2-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
3-امضای اقرارنامه
4-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید اقدام شود
افراد برای عضویت در نطام صنفی رایانه باید دارای چه شرایطی باشند:
1-شرکت اصلی باید در استانی باشد که تقاضا از انجا صادر شده است
2-باید موضوع فعالیت شرکت مطابق با بند یک درج شده در فعالیت های رایانه ای باشد
3-مدیر عامل باید به صورت تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد و حداقل مدرک ان کارشناسی باشد
شرکتها برای گرقتن مجوز باید مدارک زیر را ارئه دهند :
1-کپی شناسنامه ی مدیر عامل
2-ارائه ی کپی برگه ی داشتن صلاحیت و رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
3-ارائه ی کپی از روزنامه ای که اگهی شرکت دران به چاپ رسیده است با اخرین تغییرات شرکت
4-کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل شرکت
5-برای گرفتن مجوز شرکت باید در سایت ثبت نام کند و مدارک خود را ارئه دهد
مدارک لازم برای ثبت نام الکترونیکی:
1-کپی اخرین اظهار نامه ی مالیاتی شرکت
2-کپی شناسنامه ی مدیر عاما شرکت
3-کپی رتبه بندی شرکت
4-ارائه ی روزنامه رسمی
5-گپی مدرک تحصیلی مدیر عامل شرکت
6-ارئه ی کپی لیست بیمه
7-کپی اساسنامه ی شرکت
8- مجوز صادر شده یکساله می باشد
هر یک از شرکتها موظف هستند سالانه اطلاعات مربوط به شرکت را به سازمان صنفی رایانه ای استان محل فعالیت خود ارائه دهند که شامل :
الف)اظهارنامه ی مالیاتی سالیانه
ب)تغییراتی که در اساسنامه ی شرکت ایجاد شده
ج)تکمیل فرم خود اظهاری فعالیت های شرکت

جهت ثبت شرکت شما می توانید به موسسه ی کیا مراجعه کرده ودر کوتاهترین زمان شرکت خود را به ثبت برسانید .


Call Now