روزنامه ی کثیرالانتشار:
در شرکتها که برای دعوت از اعضا و دادن اگهی مربوط به مسائل شرکت از روزنامه ی کثیرالانتشار استفاده می کنند .  انتخاب  روزنامه برای دادن اگهی برای شرکت در ابتدای تاسیس شرکت در اظهار نامه قید می شود .

شرکت ها باید دو روزنامه انتخاب کنند که این روزنامه ها توسط مجمع موسس و وزارت اطلاعات و جهانگردی انتخاب می شود .هر ساله وزارت فرهنگ و ارشاد لیست تمامی روز نامه های کثیر الانتشار را منتشر می کنند و اعضای مجمع عمومی موسس وظیفه دارند ازبین این اسامی منتشر شده روزنامه ای را برای درج اگهی های شرکت انتخاب کنند .شرکتها که برای اطلاع رسانی به سهامدارن و شرکا از این روزنامه ها استفاده می کنند در صورت ندادن اگهی در این روزنامه ها برای انها مسئولیت حقوقی دارد .
در صورت تعطیلی روزنامه ی کثیر الا نتشار چگونه باید عمل کرد ؟
راهکار خاصی در این رابطه وجود ندارد .افراد فکر می کنند با انتخاب چند روزنامه ی کثیر الانتشار در صورت تعطیلی یکی از انها می توانند از روزنامه های دیگری برای چاپ اگهی خود استفاده کنند در صورتیکه این کار عملی نمی باشد و در صورت وجود چند روزنامه چنان چه یکی از انها تعطیل باشد شخص باید شخص باید تشریفات مربوط به درج اگهی در یک روزنامه ی کثیر الانتشار دیگری و انتظار سی روزه را رعایت کند اما این روش هم  سند قانونی ندارد .افراد گمان می کنند درصورت دادن اگهی از  طریق سامانه ی اینترنتی  برای دعوت کردن از مجمع عمومی موسس در صورت تعطیلی روزنامه کثیر الانتشار کافی می باشد اما این گونه  نمی شود انها را جایگزین یکدیگرکرد .
برای دادن اگهی در روزنامه ی کثیر الانتشار صفحه ی خاص مشخص نشده افراد می توانند در همه ی صفحات اگهی خود را برای چاپ بدهند .دادن اگهی در قسمت نیازمندی ها توصیه نمی شود زیرا نیازمندیها فقط مختص به همان شهر می باشد .
در چه مواردی باید در روزنامه ی کثیرالانتشار اگهی داد :
1-شرکتها برای پذیره نویسی نیاز به دادن اگهی دارند
2-برای انتشار اوراق قرضه
3-شرکتهای سهامی عام برای دعوت از مجامع در روزنامه ی کثیرالانتشار اگهی می دهند
4-شرکتهای سهامی خاص برای دعوت از مجامع به روزنامه های کثیرالانتشار اگهی می دهند
5-چنان چه شرکتی بخواهد قالب شرکت خود را تغییر دهد مثلا شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت سهامی عام شود
6-دادن اگهی برای انحلال شرکت
7-چنان چه شرکت ها بخواهند سرمایه ی شرکت را افزایش دهند باید در روزنامه ی کثیرالانتشار اگهی دهند
8-شرکت ها برای کاهش سرمایه ی شرکت باید در روزنامه ی کثیرالانتشار اگهی دهند
9- دادن اگهی در رابطه با انتخاب مدیران شرکت و انحلال
10-دادن اگهی در رابطه با تصفیه و قسمت کردن داریی ها
11-اگهی در رابطه با در خواست پرداخت سرمایه ی تعهدی
12-دادن اگهی برای مزایده سهام
13-شرکت برای دعوت سهامدارن و مجمع موسس باید اگهی دهد
موسسه کیا در زمینه ی ثبت شرکتها ،ثبت برند ،گرفتن کارت بازرگانی ،ثبت اختراع به شما کمک می کنند تا در کوتاهترین زمان به خواسته ی خود برسید. 


Call Now