کشور فرانسه که در اروپای غربی قرار گرفته ومساحت ان 550000 می باشد.این کشور که با اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه هم مرز می باشد در غرب این کشور خلیج بیسکای ودر شمال ان کانال مانش قرار دارد .پس از المان فرانسه دومین کشور پر جمعیت در اتحادیه ی اروپا می باشد و جمعیت ان 67 میلیون نفر می باشد .پایتخت این کشور پاریس  است که مرکز اصلی تجارت و فرهنگ می باشد .اقتصاد این کشور پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است.
چهار نوع شرکت در فرانسه وجود دارد که شامل:
1-شرکتهای سهامی ساده (SAS )
2-شرکتهایی که در زمینه ی معاملات شهری فعالیت می کنند (SCI)
3-شرکتهایی که فعالیت تجاری دارند (SA)
4-شرکت (SARL)
برای ثبت شرکت تجاری (SA) در فرانسه چه شرایطی نیاز است:
الف)سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت یک یورو می باشد
ب)هر یک از افراد با توجه به مقدار سهامی که دارند نسبت به شرکت متعهد می شود
پ)حداقل افراد برای تشکیل شرکت هفت نفر می باشد
ج)حساب های شرکت باید با توجه به قوانین ان کشور بررسی شود
د)در زمینه ی مالیات و تامین اجتماعی قوانین برای مدیران و کارکنان برابر می باشد
برای ثبت شرکت (SARL) چه شرایطی لازم است :
الف)سرمایه ی اولیه برای ایجاد شرکت یک یورو می باشد
ب)تعداد سهامدارن برای تشکیل این نوع شرکت یک نفر می باشد
پ)بررسی حسا بها ی شرکت طبق قوانین ان کشور انجام می شود
ج)هر شخص با توجه به میزان سرمایه ی خود نسبت به تعهدات شرکت متعهد می شود
د)قوانین تامین اجتماعی و مالیات برای مدیران رده بالای این شرکت نسبت به مدیران  شرکتهای تجاری سخت تر می باشد
برای ثبت شرکت سهامی ساده یا (SAS) چه شرایطی نیاز است :
الف)برای ثبت این شرکت ها سرمایه ی اولیه 37000یورو می باشد که در ابتدای تاسیس باید نصف ان پرداخت شود
ب)تعدا سهامداران در این شرکت دو نفر می باشد به همراه یک مدیر
پ)این نوع شرکت ها که هیئت مدیره ندارند
ج)هر یکاز سهامداران با توجه به مقدار سهامی که دارند نسبت به تعهدات شرکت مسئول می باشند
این نوع از شرکت ها که به صورت مشترک بین کشور فرانسه و یک کشور خارجی انجام می شود یعنی سرمایه گذاری در ان بصورت مشارکتی انجام می شود . در حال حاضر ثبت چنین شرکتهایی بیشتر مورد توجه افراد قرار گرفته.

مراحل ثبت شرکت (SCI)در کشور فرانسه:
این شرکت مانند یک شرکت محدود خصوصی فعالیت می کند .در این نوع شرکتها که سهامدارن مسئول پرداخت بدهی های می باشند مثلا اگر تعداد افراد دو نفر باشند هر یک از افراد مسئول نصف بدهی ها می باشند.
استخدام در کشور فرانسه به چه صورت انجام می گیرد :
استخدامی در این کشور که برای یک مدت مشخص و به صورت محدود انجام می گیرد .برای استخدامی در بخش های صنعتی و تجاری از طریق توافق های جمعی در سطح ملی مذاکره می شود و به صورت خودکارانجام می شود  اما در سایر بخش ها فقط در صورتیکه این توافق ها توسط کارفرما مورد قبول واقع شود قابل اجرا می باشد . برای بستن هر نوع قرار داد استخدام باید حتما توصیه نامه ی حقوقی ارائه شود .
*برای ثبت شرکت و واردات و سرمایه گذاری از خارج از کشور محدودیتی در کشور فرانسه وجود ندارد .ولی نظام حقوقی در این کشور کند  و دارای هزینه ی  زیادی می باشد .
برای ثبت شرکت در کشور فرانسه چه مدارکی نیاز است :
1-ابتدا باید از روزنامه ای که اگهی تاسیس شرکت در ان به چاپ رسیده، کپی تهیه  و ارائه  شود
2-برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید دو نسخه اساسنامه به زبان فرانسه را تکمیل کرد
3-انتخاب مدیر عامل
4-مدیر عامل شرکت باید نامهای ارائه دهد مبنی بر این که هیچ گونه سابقه ی کیفری ندارد
5-ارائه ی کپی از پاسپورت مدیر عامل
6-در صورتیکه افراد بخواهند خارج از اتحادیه ی اروپا در کشور فرانسه شرکت ثبت کنند باید کارت دکامرسانت داشته باشند
7-باید ادرس شرکت به ثبت برسد
چگونه می توان از طریق ثبت شرکت در فرانسه اقامت این کشور را گرفت :
الف)در ابتدا باید یک طرح که توجیح اقتصادی داشته باشد ارائه دهید
ب)پس از تایید طرح توسط سفارت باید درخواست ویزای کوتاه مدت بدهید تا بتوانید وارد این کشور شوید و برای تاسیس شرکت اقدام نمایید
پ)پس از گرفتن ویزا و انجام کارهای اولیه برای ثبت شرکت فرد به کشور خود مراجعه می کند و برای گرفتن ویزای بلند مدت اقدام می کند تا وارد این کشور شود و شرکت خود را تاسیس کند و فعالیت خود را اغاز نماید که در این صورت به شخص اقامت یک ساله می دهند و این تا زمانی که فرد مشغول به فعالیت می باشد تمدید می شود تا زمانیکه کشور فرانسه به شخص اقامت دائم بدهد .
موسسه ی کیا با داشتن مشاوران مجرب و کارازموده شما را در زمینه ی ثبت شرکت در کشورهای خارجی راهنمایی می کند و به شما کمک می کند تا شرکت خود را به ثبت برسانید .


Call Now