شرکت های کامپیوتری اگر بخواهند به طور رسمی فعالیت داشته باشند ابتدا باید شرکت خود را به ثبت برسانند .زمینه ی فعالیت این گونه شرکت ها سخت افزار و نرم افزار می باشد .شرکت های کامپیوتری برای انجام فعالیت نیاز نمی باشد از همان ابتدا از دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک مجوز کسب کنند بلکه پس از به  ثبت رسیدن هم می توانند نسبت به گرفتن مجوز اقدام نمایند.
چنان چه شرکت بخواهد در زمینه های زیر فعالیت کند باید حتما مجوز بگیرد :
شبکه ی اطلاع رسانی ،سیستم های نرم افزار ،سخت افزار ،مشاوره ،توسعه،نصب و راه اندازی ،تولید ،طراحی ،نظارت،اموزش و پشتیبانی
شرکتها باید دارای چه شرایطی باشند تا بتوانند عضو سازمان صنفی رایانه ای شوند:
1-این شرکت ها باید در استانی که تقاضا را داده اید باید به ثبت برسد
2-در هر استانی که تقاضا را داده اید باید مرکز اصلی شرکت نیز در انجا واقع شود
3-این شرکتها فقط در زمینه هایی که در بالا قید شد می توانند فعالیت داشته باشند
4-در این شرکت مدیر عامل باید به صورت تمام وقت حضور داشته باشد و مدرک ان باید کارشناسی باشد
چنان چه شرکتها دارای شعبه باشند در استان های دیگر نیاز نیست مجوز دریافت کنند فقط باید به نظام صنفی ان استان اطلاع دهند .
برای ثبت شرکت های کامپیوتری چه مدارکی نیاز می باشد :
1-کپی شناسنامه ی و کپی از اخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
2-ارائه ی کپی از اگهی تاسیس که در روزنامه به ثبت رسیده
3-مدیر عامل باید از شورای انفورماتیک برگه ای مبنی بر داشتن صلاحیت ارائه دهد
4-کپی اساسنامه و اظهار نامه ی مالیاتی
5-چنان چه شرکت تازه تاسیس باشد برای به ثبت رسیدن ان باید از لیست بیمه کپی تهیه و ارئه شود
پس از تکمیل مدارک و ارائه به نظام صنفی رایانه ای چنان چه مشکلی وجود نداشته باشد طی مدت 15 روز اعلام می شود و برای شرکت مجوز فعالیت برای یک سال صادر می شود.
مدیر عامل شرکت کامپیوتری باید چه شرایطی داشته باشد :
1-داشتن رشته مرتبط با انفورماتیک و حداقل مدرک لیسانس
2-در صورتی که مدرک مدیر عامل دیپلم باشد باید در زمینه ی فن اوری اطلاعات حدودا ده سال سابقه ی کار داشته باشد
3-در صورتیکه مدیر عامل دارای مدرک فوق دیپلم باشد باید در زمینه ی فن اوری اطلاعات 4سال سابقه ی کار داشته باشد
4-در صورتی که مدیرعامل مدرک در زمینه ی فن اوری اطلاعات نداشته باشد باید حداقل 6 سال در این زمینه فعالیت داشته باشند
5-در صورت که بخواهید با مدرک فنی ومهندسی در زمینه ی فن اوری اطلاعات فعالیت کنید باید مدرک کارشناسی داشته باشید

برای ثبت شرکت خود شما می توانید به موسسه ی کیا ثبت مراجعه کنید .این موسسه با سابقه ی طولانی در زمینه ی ثبت به شما کمک می کند تا شرکت خود را به ثبت برسانید

Call Now