نقشه برداری علمی است آمیخته با فن، به منظور تعیین موقعیت نقاط در شرایط مختلف، که نه تنها برای دست ا ندرکاران فعالیت های عمرانی، اقتصادی وکشاورزی دریک منطقه از زمین کاربرد دارد، بلکه به طور کلی برای کسانی که موقعیت نقاط (نه تنها در روی زمین ) به نحوی در تصمیم گیری های آن ها موثر است مورد استفاده می باشد.
• اهمیّت وموارد استفاده نقشه برداری:
نقشه برداری یکی از قدیمی ترین تکنیک های مورد استفاده بشر بوده وازآن برای تعیین حدود و اراضی استفاده می کرده اند و چنانکه میدانید این دانش امروزه در کلیه امور مهندسی رخنه کرده، که از آن جمله می توان نقشه برداری برای:
عملیات ساختمانی _ایجاد راهها و شاهراهها و راههای آهن _ایجاد پل ها _تونلها_ نهرها _سدها _تاسیسات ومنابع آبی _ امور کشتیرانی _ کشاورزی _مهندسی معادن _زمین شناسی _ جنگل داری وحتی حفظ آثار باستانی وتشخیص جرائم در تصادفات رانندگی را نام برد.
• تقسیم بندی کلی نقشه برداری:
علوم نقشه برداری یا topographie درحالت کلی بدورشته اساسی تقسیم می شود که عبارتند از:
الف- توپولوژی topologie   که مربوط به کیفیت تشکیل زمین می شود.
ب- توپومتری topometrie  که مربوط به فنون اندازه گیری وتعیین فرم ظاهری زمین می باشد.
• انواع نقشه برداری:
نظز به گسترده بودن دامنه نقشه برداری ، امروزه مانند سایر علوم آن را به شاخه های مختلف تقسیم کرده اند که به قرار زیرند:
1- نقشه برداری ژئودزی ومیکروژئودزی
2_نقشه برداری مسطحاتی (پلانی متری) وثبت املاکی (کاداستر)
3_نقشه برداری ارتفاعی (آلتی متری)
4_نقشه برداری توپوگرافی
5_نقشه برداری زیرزمینی
6_نقشه برداری هوائی یا فتوگرامتری
7_آب نگاری یا هیدروگرافی
8_نقشه برداری مسیرها
9_ نقشه برداری مشتقه ( زمین شناسی_ هوا شناسی_ آماری )
10_نقشه برداری نظامی
ثبت شرکت نقشه برداری :
شرکت نقشه برداری را می توان در دوقالب به ثبت رساند، اولی شرکت با مسئولیت محدود ودیگری شرکت سهامی خاص . در ذیل به بررسی شرایط ومدارک ثبت این شرکت ها می پردازیم.
• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود:
- سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود:صد هزارتومان می باشد.
- حضور حداقل دو نفربه عنوان عضو
- تعهد با پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیازبرای ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود:
- اقرارنامه امضاء شده
- تصویر شناسنامه وکارت ملی
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه تهیه شده از دفاتر پلیس+10
• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص:
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل 3نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
- حداقل 35 درصد برای ثبت شرکت نقشه برداری باید نقذا پرداخت شود.
• مدارک لازم برای ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص به شرح زیر است:
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمامی اعضاء
- فتوکپی مدارک شناسایی اعضاء شامل( شناسنامه وکارت ملی)
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع ثبت
- امضاء اقرارنامه
- (تنظیم وکالتنامه به نام وکیل  در صورتی که امور ثبت شرکت سهامی خاص توسط وکیل انجام شود.)
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت کیا ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


Call Now