پتروشیمی از بخش های اصلی صنعت نفت وگاز است که از صنایع مادر و مهم کشور محسوب می شود. از نظر لغوی زبان فارسی این واژه از دو کلمه (پترول ) و ( شیمی ) ترکیب شده است که به معنای فرآرده های حاصل از نفت و گاز می باشد.لذا،  پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که بعد از تحقیق و بررسی درحوزه نفت وگاز به تولید فرآورده های شیمیایی از مواد خام حاصل از نفت وگاز می انجامد.
امروزه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیر نفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشورمان،توسعه ،بومی کردن فناوری وگسترش صنایع جانبی اعم از پایین دستی ویا صنایع تامین کندده نیازهای فنی درکشور نقش اساسی دارد. خوراک صنایع پتروشیمی از محصولات پالایشی نظیر نفت، گاز طبیعی و ... است.محصولات حاصل از صنعت پتروشیمی نیز دارای موارد استعمال عمومی و صنعتی متعدد از قبیل پارچه ، نایلون ، دار کرون ، پشم و پنبه مصنوعی ، لوازم الکتریکی ، کود شیمایی ، حلال ها ، مواد پاک کننده و بسیاری محصولات دیگر می باشد.
در ادامه به شرح برخی از انواع بخش های صنایع پتروشیمی که دارای واحد های گوناگونی میباشد فی الجمله واحد بالا دستی و واحد پایین دستی می پردازیم.
صنایع بالا دستی در صنعت نفت عمدتا به بخش جستجو،اکتشاف چاه نفت،حفاری و نیز گاهی هم به نام اکتشافات وتولید هم شناخته میگردد. به عبارت دقیق تر کلیه مطالعات فعالیت ها واقدامات مربوط به اکتشاف ،حفاری ،استخراج ،بهره برداری صیانت از منبع نفتی ،انتقال ،ذخیره سازی وصادرات یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه وحداکثری از منابع نفتی گردد . فی الجمله مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تامین کالا ها و مواد صنعتی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی،بهداشت وکلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد،ارتقاء،انتقال فناوری جهت پشتیبانی  که از عملیات بالادستی  محسوب میشود ، معرف این نوع  ازصنایع پتروشیمی است.
صنایع پایین دستی در صنعت نفت،معمولاَ برای اشاره به تصفیه نفت خام ،فروش وتوزیع گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد.به عبارت دقیق تر صنایع پایین دستی،  به کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه وچالایش در تاسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده های نفتی واستفاده از انها برای تولید محصولات پتروشیمیایی وانتقال ،ذخیره سازی ،توزیع ،صادرات و واردات فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می گردد.
جهت ثبت شرکت پتروشیمی در ابتدا  نیاز به تصمیم گیری در رابطه با قالب شرکت دارید شرکت  پتروشیمی نیز همانند بسیاری از شرکت ها بیشتر در قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت می رسد. پس از این مرحله می بایست در رابطه با  نام شرکت ، میزان سرمایه شرکت ، و مشخص کردن صاحبان سهم و میزان سهم الشرکه هر یک از انان (با توجه به قالب شرکت) تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها تصمیم گیری نمایید.
نکته: صنایع پایین دستی غیر حاکمیتی مانند :لوله کشی نفت وگاز ومهندسی نفت وگازنیازی به مجوز از دستگاه پیروی شده ندارند اما صنایع بالا دستی حوزه نفت وگازوپتروشیمی نیاز به اخذ مجوزاز وزارت نفت دارند.
جهت ثبت شرکت پتروشیمی در هر دو قالب نیاز به شرایط و مدارکی هستند که جهت آشنایی با آنان درذیل بدان پرداخته می شود:
شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)
 شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص به شرح زیر میباشد:
- حداقل 3نفر عضو و2نفر بازرس(بازرسین نبایست از اعضا باشند)
- حداقل سرمایه مورد نیاز 1000000ريال
- حداقل 35% سرمایه باید نقدا پرداحت گردد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت  پتروشیمی سهامی خاص به  شرح زیر است:
1- کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء (کارت ملی وشناسنامه)
2- امضا اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوء ییشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت در 2 نسخه
6- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
شرکت بامسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت پتروشیمی با مسئولیت محدود:
- وجود حداقل دونفر عضو
- حداقل سرمایه 100000ريال
- تعهد به پرداخت 35%سرمایه
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پتروشیمی با مسئولیت محدود:
1- کپی شناسنامه و کارت ملی
2- امضای اقرار نامه
3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
4-ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
در انتهای مراحل نسبت به تهیه ی شرکتنامه (برای شرکت های با مسئولیت محدود)،اظهارنامه شرکت، اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی شرکت اقدام گردد.
ثبت شرکت کیا
" ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند "


Call Now