مهندسی (engineering ) روش و حرفه ی کاربرد علوم فنی می باشد که با استفاده از قوانین طبیعت و منابع فیزیکی به ساخت و طراحی مواد ، ساختارها ، ماشین ها ، ابزارها و پردازش ها می انجامد .
مهندسی دارای انواع شاخه اصلی است که عبارت اند از : مهندسی شیمی ، مهنسی صنایع ، مهندسی کشاورزی و مهندسی عمران
امروزه شرکت های مهندسی ، از شرکت های پرمخاطب هستند که با استقبال روبه رشدی مواجه شده اند. در این مقاله ، به بررسی شرایط ثبت این شرکت می پردازیم.
• ثبت شرکت مهندسی
شرکت های مهندسی به شرکت هایی گفته می شود که موضوع فعالیتشان ( بند 2 اساسنامه ) در زمینه ی  مهندسی باشد. این شرکت ها ، در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند .
الف ) ثبت شرکت در قالب سهامی خاص:
مطابق بند دوم ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد. در شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله عبارت شرکت سهامی خاص در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. موسسین این گونه شرکت ها بدون نیاز به پذیره نویسی و جذب بخشی از سرمایه توسط مردم با شرایط سهل تر نسبت به شرکت سهامی عام تشکیل می شوند. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورتجلسه ای که به امضاء کلیه آن ها می رسد قید می شود و هرکس در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراَ پرداخت کند نوشته و امضاء می کند.
شرایط ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص:
- وجود سه نفر سهامدار و دو نفر بازرس.
- حداقل میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.
- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
- امضای اقرارنامه
- فتو کپی کارت ملی و شناسنامه                                                                              
- گواهی عدم سوء پیشینه
- دریافت مجوز با تنظیم وکالتنامه
ب) ثبت شرکت مهندسی در قالب با مسئولیت محدود:
طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود چنین تعریف شده است : " شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
به موجب ماده 96 قانون تجارت که مقرر می دارد : " شرکت بامسئولیت محدود وقتی نشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
شرایط ثبت شرکت مهندسی در قالب مسئولیت محدود:
 حداقل سرمایه صدهزارتومان -
 تعهد به پرداخت کل سرمایه -
- حداقل ۲نفر عضو
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود:
- تصویر کارت ملی و شناسنامه همه اعضا
اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع -
اقرارنامه امضاشده -
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
• مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسیس شرکت فنی مهندسی :
الف) شخصیت حقوقی:      
- فرم درخواست
- تکیمل فرم پرسشنامه
- اساسنامه شرکت مهندسی
- آگهی تاسیس شرکت مهندسی در روزنامه رسمی کشور
- اظهار نامه ثبت شرکت مهندسی
- تصویرکارت شناسنامه وکارت ملی اعضا هیئت مدیره شرکت مهندسی
- عضویت درانجمن های علمی ومهندسی
- فیش واریزی به حساب خزانه کل (بانک ملی)          
ب) شخصیت حقیقی:         
- فرم درخواست
- تکمیل پرسشنامه
- اساسنامه شرکت مهندسی
- آگهی تاسیس شرکت مهندسی در روزنامه رسمی کشور
- اظهار نامه ثبت شرکت مهندسی
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
- سابقه فعالیت در پروژه صنعتی و معدنی
- گواهی عضویت در انجمن علمی و مهندسی
- عضویت در انجمن مشاوران مهندسی استان ها.
• نکات مهم در نام شرکت مهندسی
نکته ی حائز اهمیت در نام این شرکت ، استفاده از کلمه " مهندسی " است. چنانچه در نام این شرکت از کلمه مهندسی و یا فنی مهندسی استفاده گردد، لازم است یکی از اعضای شرکت مدرک مهندسی یا فنی مهندسی  داشته باشد.
همچنین، استفاده از کلمه " گروه مهندسین " نیازمند ارائه مدرک مهندسی تمامی اعضا و استفاده از کلمه " مهندسین " مستلزم ارائه بیش از یک مدرک مهندسی می باشد.
جهت ثبت شرکت مهندسی با ما تماس بگیرید.
همکاران ما در ثبت شرکت کیا ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.


Call Now