در پروژه های عمرانی و صنعتی عدم انجام مطالعات فنی و اقتصادی اولیه، مقایسه راه های ممکن برای تصمیم گیری، استفاده از یک سیستم برنامه ریزی و ایجاد اطمینان از پروژه مطابق با طرح های ارائه شده، موجب ایجاد مشکلات و مسائل زیادی میشود. بنابراین ایجاد تشکیلاتی با وظایف ، مشخصات و تخصص های لازم در زمینه موارد مذکور، ضروری است.
به همین دلیل مهندسین مشاور که مسئولیت اقدامات ذکر شده را بر عهده دارند، شکل گرفته اند. مهندسان مشاور نوعی اهرم علمی و فنی هستند که می‌توانند با تجهیز خود به دانش روز و ایجاد هسته های تخصصی و ارتباط نزدیک تر با سازندگان داخلی در زمینه های مختلف احداث و بهره ‌برداری، با حداکثر بهره وری در ارائه خدمات موفق برای طرح و سرمایه گذار نقش اساسی ایفا نمایند.
در این نوشتار ضمن معرفی مهندسی مشاور موارد زیر را برای علاقه مندان به تاسیس شرکت های مهندسی مشاور مورد بررسی قرار می دهیم:
- فواید استفاده از مهندسین مشاور
- خدمات مهندسی مشاور
- نام شرکت مهندسی مشاور
و همچنین موضوع اصلی بحث ما که ثبت شرکت مهندسی مشاور می باشد.
• فواید استفاده از مهندسین مشاور:
- مهندس مشاور با استقلال کامل تخصصی و بدون هیچ نفع مالی مرتبط با اهداف سرمایه گذار اقدام می نماید، بنابراین کاملاَ مصون از هر نوع برخورد ناشی از تضاد منافع مالی با سرمایه گذار و پیمانکاران خواهد بود
- مهندس مشاور مستقل، می تواند برای ایجاد توازن در روابط میان سرمایه گذار و پیمانکاران ایفای نقش نماید.
• فعالیت های مهندسی مشاور:
خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور را میتوان به پنج طبقه عمده ذیل تقسیم نمود:
 -خدمات مشاوره ای
- مطالعات مقدماتی سرمایه گذاری
- خدمات طراحی و نظارت بر اجرای کارها
- خدمات ویژه
- مدیریت پروژه
در ادامه به توضیح بیشتر راجع به این موارد می پردازیم.
خدمات مشاوره ای:
این خدمات شامل مشاوره به صورت مستمر و یا مشاوره برای پروژه های خاص یا مسائل خاص می باشد. خدمات مشاوره ممکن است مربوط به مدیریت، تولید، بازرسی، آزمایش و یا کنترل کیفیت باشد.
مطالعات مقدماتی سرمایه گذاری:
مطالعات مقدمات سرمایه گذاری به بررسی هایی گفته می شود که معمولاَ مقدم بر انجام کارهای اجرایی پروژه ها صورت می گیرند. این مطالعات ممکن است برای تعیین موضوعات ذیل انجام  شوند:
الف- تثبیت سیاست های سرمایه گذاری و سیاست های کاری و مطالعاتی امکان سنجی.
ب- تعیین خط مشی های اصلی و امکانات اجرایی پروژه های خاص که شامل طراحی پروژه، انتخاب سایت، دسته بندی کارهای اجرایی پروژه های خاص و تجزیه و تحلیل های مقدماتی لازم برای ارزیابی پروژه می باشد.
ج- تعیین تغییر در سیاست ها، بهره برداری ها و تاسیسات لازم برای اجرای موفقیت آمیز یا عملکرد سرمایه گذاری پروژه ها که شامل مطالعات مربوط به مسائل اداری، ماشین آلات، طرح سیاست های انضباطی و بازار یابی، سیاست های حسابداری و مدیریت، منابع نیروی انسانی و آموزش های ضروری می باشد.
خدمات طراحی و نظارت بر اجرای کارها :
این خدمات معمولاَ شامل بخش مهندسی و طراحی و بخش عملیات اجرایی پروژه میباشد و دارای چهار مرحله ذیل می باشند:
الف- مهندسی قبل از طراحی که شامل مهندسی و بررسی لازم برای تعیین امکان سنجی اجرای پروژه در چارچوب برنامه مورد نظر می باشد.
ب- مهندسی مقدماتی که شامل ارزیابی و تعیین درخواست های سرمایه گذار، بسط و اصلاح فکر اولیه (در مورد پروژه)، نقشه برداری های مربوط به سایت و بررسی های خاک و دیگر عوامل تعیین کننده سیاست های موثر در طراحی، تعیین معیارهای طراحی و استاندارد های مهندسی می باشد.
ج- تهیه ریز اطلاعات مهندسی برای انجام محاسبات و برآورد مقادیر مهندسی و روش انجام محاسبات و انجام طراحی های لازم.
د- خدمات خاص که مورد نیاز برخی از پروژه ها می باشند، شامل :نظارت کارگاهی برای اجرای عملیات، بازرسی های مخصوص، آزمایش، خرید، برنامه‌ ریزی، کنترل قیمت، خدمات فوری ،همکاری و نظارت در استقرار تجهیزات در موقع راه اندازی می باشد.
خدمات ویژه:
این نوع کارها معمولاَ توسط بعضی از مشاورین که متخصص در ارائه بخشی از نیازهای فنی هستند انجام می‌شوند. این قبیل مشاورین گاهی اوقات خود رأسا دارای آزمایشگاه بوده و گاهی نیز از خدمات آزمایشگاهی سازمان های تحقیقاتی و علمی دیگر استفاده می نمایند.
مدیریت پروژه :
مدیریت پروژه را می توان چنین تعریف نمود:
بسیج منابع گوناگون و ایجاد هماهنگی و توازن میان فعالیت های مختلف بصورتی که امکان نیل به اهداف سرمایه گذار بر اساس یک برنامه، یک بودجه و مقدار کار مشخص شده از قبل فراهم گردد. مدیریت پروژه علاوه بر مدیریت مهندسی شامل تدارکات، اجرای عملیات و سایر عوامل مهم پروژه مانند تأمین مالی بموقع برای پروژه، مطلع ساختن ارگان های عمومی و اخذ تاییدات و مجوزات دولتی نیز می باشد.
نام شرکت مهندسی مشاور:
نکته قابل توجه در مورد عنوان شرکت مهندسی مشاور استفاده از واژه هایی نظیر :مهندسی ، مهندسین، گروه مهندسین می باشد که هر یک از این واژه ها نیازمند مدارک خاصی می باشند. اگر در نام شرکت از کلمه مهندسی استفاده شود یکی از افراد شرکت باید دارای مدرک مهندسی باشد. استفاده از واژه مهندسین در نام شرکت به معنای ارائه بیش از یک مدرک تحصیلی و همچنین استفاده از کلمه گروه مهندسین در نام شرکت به معنای فعالیت گروهی از مهندسین در شرکت می باشد و در هنگام ثبت شرکت بایستی  مدرک مهندسی همه اعضا به مرجع اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.
ثبت شرکت مهندسی مشاور:
شرکتهای مهندسی مشاور همانند سایر شرکت ها نیاز به ثبت دارند. جهت ثبت شرکت مهندسی مشاور میتوان در قالب های ثبتی سهامی خاص، با مسئولیت محدود و یا تضامنی اقدام نمود؛ در ادامه شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مهندسی مشاور را مورد مطالعه قرار می دهیم :
شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :
- حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر +۲نفر بازرس میباشد که بازرسین نباید از اعضاء باشند
- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص صد هزار تومان می‌باشد.
- در شرکت سهامی خاص حداقل ۳۵درصد سرمایه به صورت نقدی پرداخته میشود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :
- تصویر کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضا
- اصل گواهی عدم سوءپیشینه تهیه شده از مراکز پلیس +۱۰
- امضاء اقرار نامه
- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها
شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود :
- حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود ۲نفر می باشد
- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید. (تعهد یا پرداخت کل سرمایه)
مدارک مورد نیاز شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود :
- تقاضا نامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۲برگ
- شرکتنامه ۲جلد
- اساسنامه ۲نسخه
- اقرارنامه امضا شده
- فتوکپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی شرکا و مدیران
- اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی :
- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
- اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضا هیات مدیره، مدیر عامل
- دو نسخه شرکت نامه تکمیل شده
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا، مدیران و هیات نظارت (در مواردی که تعداد شرکا پیش از ۱۲نفر باشند)
- دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- دو برگ تقاضانامه تکمیل شده
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
شرایط ثبت شرکت تضامنی مهندسی مشاور :
- ماده ۱۱۸قانون تجارت، سرمایه شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است، ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه نقدی تایید شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد؛ قابل به ذکر است در لایحه اصلاح قانون تجارت (مصوب ۱۳۸۴هیات وزیران) هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است.
- در شرکت تضامنی، حداقل شرکا ۲نفر و حداکثربدون محدودیت می باشد.
- تعداد مدیران شرکت تضامنی ممکن است یک یا چند نفر باشند که محدود به مدتی خاص یا نامحدود باشند. (ممکن است از بین خود شرکا یا خارج از شرکت تعیین گردند)
نکته: برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که وجود هیات نظارت در مواردی الزامی است، در شرکت تضامنی الزامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.
نکته : پس از ثبت شرکت می توان برای رتبه بندی شرکت های مهندسی مشاور از طریق سایت ساجات اقدام نمود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت کیا ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.


Call Now