در تشریح روانشناسی چنین آمده است :
روانشناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان.
در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یک معنا میتوان روانشناسی را رفتار شناسی نامید، چرا که موضوع اصلی روانشناسی به عنوان یک علم رفتاری، مطالعه فعالیت‌ها و واکنش های انسان و حیوان در شرایط و موقعیت های مختلف است.
و اما منظور از"رفتار" آن دسته از حالت ها، عادت ها، فعالیت ها، کنش ها و واکنش های نسبتا پایداری است که از انسان سر میزند و همواره قابل مشاهده، اندازه گیری، ارزیابی و پیش بینی است.
رفتار های انسانی را می توان به رفتار شخصی، رفتار اجتماعی، رفتار شغلی، و رفتار تحصیلی تقسیم نمود.
اهداف بنیادین روانشناسی چنین است :۱- توصیف  ۲- تبیین ۳- پیش بینی  ۴ - کنترل رفتار
روانشناسی شاخه های بسیار گوناگونی دارد، هم اکنون انجمن روانشناسی آمریکا (APA)  دارای بیش از ۵۰شاخه است.
شمار فراوان این شاخه ها برای این است که روانشناسی دانش کاربردی است که همه ی زمینه های زندگی مان را در بر می گیرد. برای نمونه: روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی راهنمایی و مشاوره، روانشناسی رشد، روانشناسی تربیتی، روانشناسی آزمایشگاهی، روانشناسی تجربی، فرا روان شناسی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شخصیت روانشناسی سیاسی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی جنایی و...
شرکت های روانشناسی می توانند در تمامی این زمینه ها به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه نمایند.لذا در سلامت روح و روان جامعه نقش حائز اهمیتی را ایفا می نمایند.نظر به اهمیت این شرکت ها ، در این نوشتار به فرآیند ثبت شرکت های روانشناسی می پردازیم. 
مجور ثبت شرکت رواشناسی : • 
جهت فعالیت در یکی از موضوعات روانشناسی عمومی، روانشناسی: ( بالینی، روانشناسی راهنمایی و مشاوره، روانشناسی رشد و...) دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح از جمله سازمان بهزیستی و نظام روانشناسی الزامی است.
موضوعات فعالیت ذیل مستلزم اخذ مجوز از سازمان بهزیستی می باشد :
۱- تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری و اجتماعی
۲- موضوع فعالیت تاسیس مهد های کودک
۳- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی
۴- تاسیس خانه سلامت دختران و زنان
۵- تاسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی
۶- تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی
7- تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
۸- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
۹- تاسیس مراکز حرفه اموزی معلولین
۱۰- تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین
۱۱- تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی (صرفا مراکز روانی)
۱۲- تاسیس انجمن ها و موسسات غیر دولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت مینمایند.
نکته : فعالیت در بخش های روان درمانی و روان پزشکی منوط به داشتن مدرک تحصیلی مرتبط می باشد.
ثبت شرکت روانشناسی : • 
شرکت روانشناسی را می توان در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود به ثبت رساند که در ادامه ضمن توضیح مختصر راجع به این شرکت ها، به شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت روانشناسی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.
شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی انهاست. و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از ان بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
شرایط ثبت شرکت روانشناسی سهامی خاص :
1-مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت :حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد.
( + 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند) ، حداقل ۳۵درصد سرمایه می بایست نقداَ پرداخت شود.
۲-حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.( ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت )
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت روانشناسی سهامی خاص :
۱- دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء موسسین
۲- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
3- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان
6- گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان
7- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین
8- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تامیزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
فایده ای که شرکتهای با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت های سهامی غالبا احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک زیاد داشته باشند به این جهت مقررات زیادی درباره آنها وضع شده که رعایت تمام آنها از عهده اشخاصی که میخواهند شرکاء محدودی داشته باشندخارج است؛ این قبیل شرکت‌ها از اشخاصی تشکیل میشود که با یکدیگر دوست و یا همکارندو در حقیقت شرکت فامیلی است .
شرایط لازم جهت ثبت شرکت روانشناسی مسئولیت محدود:
۱- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر میباشد
۲- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
۳- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت روانشناسی مسئولیت محدود به شرح ذیل میباشد :
۱- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضا نامه توسط کلیه سهامداران
۲- دوبرگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
۳- دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات ان توسط کلیه سهامداران
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
۵- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
۶- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران ودر صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد)
۷- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
۸- گواهی عدم سوءپیشینه
۹- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشندو ارائه تصویر روزنامه رسمی اگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن.
۱۰- تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
۱۱- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها
٭شایان ذکر است، مراحل پذیرش ثبت تاسیس از طریق سامانه اداره ثبت شرکت‌ها انجام پذیر است .
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت کیا ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


Call Now