کلمه لیزینگ در فارسی مترادف کلمه اجاره ‏دهی و اجاره‏ داری است. در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد و به موقع اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده (مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می شود.
در هنگام عقد قرارداد باید دوره (مدت) قرارداد، مبلغ دقیق ، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی مانده مشخص شود.

عملیات لیزینگ ها شامل تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی می باشد.
شرکت های لیزینگ با مشارکت در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های لیزینگ در کشورهای دیگر می توانند با انعطاف پذیری بالایی حتی نسبت به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمل کنند.
با توجه به اینکه دامنه فعالیت این شرکت های لیزینگ گسترده بوده و دربرگیرنده طیف وسیعی از محصولات و خدمات است ، این شرکت ها می توانند از طریق کاهش قیمت محصولات متفاوت و مشتری مداری ، بازارهای هدف خود را به طور قابل توجهی گسترش دهند.

  • انواع روش‏های لیزینگ

1- لیزینگ سرمایه ای
لیزینگ سرمایه‏ای که به آن اجاره اعتباری هم گفته می شد، با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشابهت کامل دارد و تنها تفاوت آن، شرط اختیار خرید در لیزینگ سرمایه‏ای یا اجاره اعتباری است.
2- لیزینگ عملیاتی
در این نوع لیزینگ معمولاً ۱۰۰% بهای مورد اجاره توسط موجر تامین می‏شود. براساس این روش ، قرارداد با مستاجر صرفاً به قصد بهره‏برداری و برخورداری از حق انتفاع کالا منعقد می‏شود و در پایان مدت قرارداد، مورد اجاره دقیقا به موجر پس داده می‏شود.

  • ثبت شرکت های لیزینگ

تاسیس و ثبت فعالیت شرکت های لیزینگ در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ ( واسپاری ) است.
به موجب دستورالعمل نامبرده، ثبت شرکت لیزینگ مستلزم اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد.شرکت های لیزینگ تنها می توانند در قالب شرکت سهامی به ثبت برسند و موسسات اعتباری و یا واحد تابعه موسسه اعتباری ، صرفاَ مجاز به تاسیس و یا تملک سهام در یک شرکت لیزینگ می باشند.
ایجاد شعبه و یا نمایندگی توسط شرکت لیزینگ بلامانع است.

  • مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی

 اطلاعات و اسنادی که می بایست به بانک مرکزی ارائه گردد عبارت است از :
1- تقاضای تاسیس
2- تکمیل پرسشنامه بانک مرکزی
3- نسخه ای از اساسنامه و صورت های مالی سه سال گذشته اشخاص حقوقی متقاضی
4- اساسنامه و برنامه عملیاتی پیشنهادی
5- صورتجلسه هیات موسس
6- نام و مشخصات و میزان تحصیلات موسسین با ذکر میزان سرمایه در شرکت لیزینگ ، به ضمیمه مدارک مثبته
7- نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت و سمت های قبلی اعضای هیات مدیره ، پیشنهادی به ضمیمه مدارک مثبته
8- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موسسین
9- تعهد نامه هر یک از موسسین مبنی بر صحت اظهارات ، مدارک و مستندات تسلیمی
10- سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

  • شرایط و مدارک مورد نیاز برای اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ( ماده 8 )

اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت لیزیتگ باید از شرایط ذیل برخوردار باشند :
- دارا بودن تابعیت ایران برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ؛
- داشتن صلاحیت فردی بنا بر تشخیص مراجع ذی ربط ؛
- نداشتن سابقه محکومیت کیفری ؛
- نداشتن منع عضویت در هیات مدیره، یا مدیر عاملی موسسات اعتباری ناشی از محکومیت کیفری
- نداشتن منع تصدی عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها ؛
- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور ؛
- نداشتن بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری ؛
- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط به تشخیص بانک مرکزی ؛
- برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره ؛
- داشتن صلاحیت تخصصی مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل پیشنهادی ؛
وفق ماده 9، شرکت لیزینگ به هنگام معرفی اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل به بانک مرکزی باید مدارک و اطلاعات ذیل را ارائه نماید
- پرسشنامه تکمیل شده بانک مرکزی
- صورت جلسه مجمع عمومی ( در خصوص معرفی اعضاء هیات مدیره )
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- ارائه تعهد نامه مبنی بر صحت اظهارات ، مدارک و مستندات تسلیمی و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
- سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

  • سرمایه

حداقل سرمایه لازم جهت تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ مبلغ 100 میلیارد ریال تعیین گشته است.
سرمایه مورد نیاز شرکت لیزینگ صرفاَ در مرحله تاسیس باید به صورت نقد و پول رایج کشور پرداخت شود.
موسسین شرکت لیزینگ در قالب سهامی خاص موظفند پس از صدور موافقت اصولی، ضمن تسلیم تقاضای تاسیس خود ، حداکثر ظرف یک ماه معادل صد در صد سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت لیزینگ را به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع نماید. در غیر این صوررت ، موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط می شود .
برای تاسیس شرکت لیزینگ در قالب سهامی عام ، پس از صدور موافقت اصولی، موسسین ضمن تسلیم تقاضای تاسیس، موظفند ظرف یک ماه حداقل پنجاه درصد سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت لیزینگ را در نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع کند. در غیر این صورت ، موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.
شرکت لیزینگ موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور " اجازه نامه فعالیت " نسبت به شروع فعالیت اقدام و مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان مجرب ثبت شرکت کیا بسپارید.
"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"


Call Now