تمامی اشخاص حقوقی مانند بانکها، شهرداری ها، ادارات، مدارس، شرکتها و مرسسات خصوصی و ثبتی برای احراز هویت خودنیازمند شناسه ملی می باشند. شناسه ملی همانند  کد ملی اشخاص حقیقی، وسیله شناسایی اشخاص حقوقی و برگه هویتی آن می باشد. شناسه ملی، شماره ای یازده رقمی است که از سمت چپ، چهار رقم کد شهرستان محل ثبت، شش رقم بعدی که منحصر به فرد برای شخص حقوقی دارنده شناسه در شهرستان محل ثبت و رقم آخر آن هم یک رقم کنترل است که از روی 10 رقم سمت چپ به دست می آید.

  • کارایی دریافت شناسه ملی :

_ کسب اطلاعات از شرکت، میزان سرمایه و دیگر جزئیات مربوط به شرکتی که قصد خرید سهام آن را دارید.
_ امکان شناسایی بهتر مالک اصلی و واقعی یک برند و دسترسی به آدرس و مشخصات ثبت کننده برند.
_ شرکت اشخاص حقوقی در مناقصات و مزایدات دولتی.
_ تحصیل اعتبار برای شخصیت حقوقی در سراسر کشور.
_ پیوستن به نظامهای مالیاتی.
_ پیوستن به نظام ملی شناسه کالا و خدمات ایران کد.
_ دریافت آگهی تغییرات یاآگهی تأسیس شرکتها بدون پرداخت هزینه.

  • آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی

-  تمامی اشخاص موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه با اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می شود به سازمانهای یاد شده ارائه کنند. (ماده 2 آیین نامه)
- سازمان های ثبت کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل دهنده شخص حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد کنند. به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی منوط به درج شماره شناسه یاد شده گردد. ( ماده 3 آیین نامه )
- سازمان ثبت کننده پس از اختصاص شناسه ملی در پایگاه باید کارت شخص حقوقی را صادر و از طریق دفاتر پستی تحویل نماید. ( ماده 4)
- شخص حقوقی دارنده کارت مکلف است با تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی مندرج در کارت یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و نیز پایان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به سازمان ثبت کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعویض کارت و یا اصلاح اطلاعات پایگاه مربوط اقدام گردد. ( ماده 5)
- تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی دفتر مرکزی در هرگونه کارت، مجوز و یا گواهی فعالیت اعم از کارت شناسایی اداری و صنفی و غیره اقدام و از ارائه هر گونه مجوز، تسهیلات ، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نماید.( ماده 11)
- تمامی اشخاص حقوقی موظفند بر روی هر گونه کارت، سربرگ اوراق تبلیغاتی ، پروانه ، گواهی های صادر شده ، اوراق مالی و حسابداری و موارد مشابه آن ، شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی ( اقامتگاه قانونی ) خود را قید کنند. ( ماده 14)
- واحدهای تابع سازمان از جمله دفترخانه های اسناد رسمی، بنگاه های معاملاتی و سایر واحدهای ذی ربط موظف اند در هنگام تنظیم اسناد در صورتی که هر یک از متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و وکد پستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام نمایند. ( ماده 15 )

  • سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

یکی از پایگاههای اطلاع رسانی در کشور سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور است. بعضی افراد این سامانه را با سامانه ثبت اسناد کشور یا سامانه ثبت شرکتها اشتباه می گیرند در صورتی که تنها اطلاعات شناسه ملی در این سامانه قابل دسترسی می باشد. آدرس الکترونیکی این سامانه http://ilence می باشد.
در این سامانه می توان به اطلاعات شناسه ملی ، تاریخ تاسیس، تاریخ ثبت شرکت ، نام شخصیت حقوقی ، نوع شخصیت حقوقی، ثبت کننده شخصیت حقوقی، شماره ثبت شرکت ، واحد ثبتی ، کد پستی و محل اقامت قانونی شرکت دست یافت.
شایان ذکر است علاوه بر موارد فوق، جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت مورد نظر ( نظیر موضوع فعالیت ، اشخاص شرکت ، سرمایه شرکت و سایر اطلاعات موجود در آگهی تاسیس ) می توان به سامانه http://rrk.ir  مراجعه نمود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت کیا ، با بهره گیری از متخصصان کارا و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.


Call Now