امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
فرضیات مربوط به شرکت تجاری
در مورد مبنا و ماهیت شرکت تجاری دو دیدگاه عمده و متفاوت جلب نظر می نماید، که عبارت از " قراردادی بودن شرکت" و " شخصیت حقوقی یا سازمانی" هستند.

88882588 021

88888273 021