زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی غیرتجاری - 2.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی غیرتجاری

با توجه به آنکه اشخاص حقوقی تجاری عبارت از شرکتهای مذکور درماده 20 قانون تجارت اند، بنابراین کلیه اشخاص حقوقی به جز موارد مذکور در ماده یاد شده در دسته اشخاص حقوقی غیر تجاری قرار می گیرند.


پیگیری ثبت شرکت

Call Now