یکی دیگر از مناطق آزاد تجاری کشور منطقه آزاد انزلی میباشد همانند سایرمناطق آزاد تجاری در این منطقه نیز از طریق ثبت شرکت میتوان سرمایه گذاری نمود و فعالیت های مرتبط از قبیل واردات ، صادرات و یا تولید داشت و از معافیت های 25 ساله مالیاتی بهره مند شد.

جهت تاسیس شرکت در منطقه آزاد انزلی مدارک و شرایط زیر مورد نیاز است :


1-شخص سرمایه گذار چه حقیقی یا چه حقوقی مستلزم اجاره محل اداری و یا تجاری است در صورت عدم امکان اجاره محل موسسه حقوقی کیا در این زمینه میتواند در مقام مشاور یاری رساند
2-رونوشت مدارک احراز هویت کلیه اعضا
3-ثبت نام اولیه کارتابل مناطق آزاد و تایید نام شرکت در شرف تاسیس
4-در صورت حضور اتباع خارجی از طریق مراجعه به اداره کفالت اتباع ملزم به اخذ کد فراگیر است
5-در صورت سهامی خاص بودن فیش واریز 35 درصد از کل سرمایه اولیه در یکی از بانکهای منطقه آزاد انزلی الزامی است
6-رونوشت از صحت امضای تمامی اعضای هیئت مدیره در دفاتر اسناد رسمی

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

پیشنهاد بهترین و سریع ترین خدمات ثبت شرکت در مناطق آزاد را تنها با یک تماس دریافت کنید 

۰۹۱۲۸۲۰۰۵۶۰
021۸۸۸۷۹۸۹۳

021۸۸۸۷۹۸۹۴

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی


پیگیری ثبت شرکت

Call Now