وظایف مدیران تصفیه (بعد از انحلال شرکت) - 4.1 از 5 بر اساس 9 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
وظایف مدیران یا مدیران تصفیه

مدیران شركت كه برای تصفیه تعیین می شوند مكلفند اسامی خود را به اداره ثبت شركتها اعلام نمایند (ماده ٢٠٥ ق.ت) مدیر تصفیه در حكم وكیل شركا بوده و حتی مدیر مزبور می تواند از طریق دادگاه انتخاب گردد. رسیدگی به حسابهای شركت، تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان به هنگام انحلال آن، اجرای تعهدات شركت، وصول مطالبات و نقد كردن دارایی شركت و پرداخت دیون شركت و تقسیم دارایی باقیمانده بین شركا از وظایف مدیر یا مدیران تصفیه می باشند.

پیگیری ثبت شرکت

Call Now