امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
شركت با مسئولیت محدود ممكن است توسط یك یا چند مدیر موظف یا غیر موظف كه از بین شركا یا خارج از شركا انتخاب می گردند اداره شود مدیران مزبور می توانند برای مدت محدود یا نا محدود انتخاب شوند (ماده ١٠٤ ق.ت).

مدیران با اشخاص حقیقی بوده و اهلیت قانونی برای انجام مدیریت داشته باشند.

پیگیری ثبت شرکت

Call Now