مدارک اختصاصی لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام:

1) اظهار نامه
2)اساسنامه
3 )طرح اعلامیه پذیره نویسی
4)صورت جلسه مجمع عمومی موسس
5)صورت جلسه تعیین اعضای هیأت مدیره و قبولی سمت آنها
6)صورت جلسه تعیین اعضا بازرس و قبولی سمت آنها

Call Now