مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در ارمنستان :


1- درخواستنامه جهت تأسیس شركت با مسئولیت محدود.

2 - تعیین نام شركت جهت استعلام در اداره امتیازنامه جمهوری ارمنستان، بخش ثبت نامهی شركتی.

3 - صورت جلسة سهامداران كه مشخص كنندة سهام هر یك از اعضا و زمینه هی فعالیت شركت و همچنین انتخاب مدیر عامل شركت است.

4 - ترجمة رسمی گذرنامه هی هر یك از سهامداران و مدیر شركت جهت ارائه به ثبت.

 

لازم بذکر است اقامت از طریق ثبت شرکت ( بهترین و کوتاه ترین راه ) است.

 

 


Call Now