مدارک لازم :

ارائه مجوز فعالیت مربوطه
لیست اسامی حداقل ۷ نفر به همراه آدرس و شماره تلفن محل سکونت هریک از اعضا
دو سری کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم)
دو سری کپی کارت ملی
دو سری کپی آخرین مدرک تحصیلی یا تجربی
دو سری کپی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان
اسامی اعضای هیات موسس (حداقل ۳ نفر)
تکمیل فرم تشکیل شرکت تعاونی و نمونه امضای اعضای هیات موسس (۳ نفر)
آدرس و کد پستی محل اجرای طرح
نام پیشنهادی شرکت تعاونی جهت تایید نهایی نام از مرجع مربوطه
تعیین مدیرعامل و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و بازرس علی البدل


Call Now