مدارک :

1- نامه نمایندگی از کمپانی سازنده با تاییدیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در مبدا و اتاق بازرگانی مبدا ( به همراه ترجمه رسمی با تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه در تهران )

2- نامه درخواستی

3- کاتالوگ انگلیسی (اصلی کمپانی)

4- فرم پیش نویس گواهی

5- فرم خلاصه اطلاعات

6- فرم تعهدنامه در سربرگ شرکت

7- کپی کارت بازرگانی معتبر

8- کپی اساسنامه  (برابر با اصل شده)

9- روزنامه آگهی تاسیس (برابر با اصل شده)

10- روزنامه آخرین تغییرات (برابر با اصل شده)

* مدارک درخواستی در خصوص ثبت نمایندگی شرکت خارجی در وزارت بازرگانی بر اساس نوع کالا (کالای بادوام و مصرفی) می باشد که مدارک درخواستی جهت ثبت کالاهای مصرفی نظیر محصولات آرایشی و بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و دارو و مکمل های غذایی به شرح فوق می باشد.

Call Now