امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
نوع شرکت سهامی خاص بودن در مالیات شرکت تفاوتی ایجاد می کنه؟

نوع شرکت تفاوتی در تعیین مالیات نخواهد داشت. مالیات شرکت بر اساس کارکرد سالیانه شرکت ها و سود برآورد شده بر اساس دفاتر شرکت بدون توجه به نوع آنها تعیین خواهد شد.

پیگیری ثبت شرکت

Call Now