امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
حداق 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
حد اقل سرمایه 100000 تومان
پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری
حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود

88882588 021

88888273 021