امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
تشکیل شرکت تضامنی
در مباحث قبل شرایط عمومی تشکیل شرکتهای اشخاص را  بیان نمودیم، در اینجا فقط شرایط خاص تشکیل شرکت تضامنی را یادآور می شویم. این شرایط خاص راجع اند به شرکا، سرمایه، اسم شرکت، موضوع شرکت و تشریفات شرکت که به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرند.

پیگیری ثبت شرکت

Call Now