امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
طرز کار شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی همانند شرکت تضامنی، توسط یک یا چند مدیر اداره می شود. تصمیمات جمعی نیز توسط شرکا اخذذ می شود. این دو مسئله، با توجه به وضعیت خاص شرکت مختلط غیر سهامی، در دو مبحث بیان می شود.
1- مدیریت شرکت
2- نحوه تصمیم گیری جمعی شرکا

پیگیری ثبت شرکت

Call Now