ذکر نام  روزنامه  کثیر  الانتشاری  که هر نوع  آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

موسسه حقوقی کیا ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی نظیر ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت تغییرات شرکت است.  فقط کافیست با تلفن 

  021 88888273 تماس بگیرید. 


Call Now