امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
انحلال شرکت
انحلال شرکت به معنای پایان طول عمر آن است و لازمۀ پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و بین آنها تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که ابتدا طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین  مقصودی، قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

پیگیری ثبت شرکت

Call Now