امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
پرچم مملکتی ایران وهر پرچمی که دولت ایران استعمال آن را به علامت تجاری منع کند.
پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی وشعار الله اکبر
علامت هلال احمر نشانها -انگ های دولت ایران
کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد ازقبیل دولتی و امثال آن
علامت تجاری موسسات رسمی مانند هلال احمر و صلیب احمرونظایر آن .
علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.

پیگیری ثبت شرکت

Call Now