امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
مرحله پنجم صدور جواز کسب

صدور پروانه كسب (جواز کسب)با رعايت مراحل چهارگانه قبلي و تحويل آن به متقاضي..

بررسي پرونده توسط رييس و در غياب وي نايب رييس اتحاديه

پیگیری ثبت شرکت