با ثبت شرکت در ارمنستان شما میتوانید ملک ، آپارتمان ، خودرو و یا هر چیز دیگر را به نام خود خریداری نمایید.

لازم به توضیح است هزینه های زندگی در کشور ارمنستان بسیار پایین تر از ایران است.

مزیت اصلی دیگر ثبت شرکت در ارمنستان ، حضور مستقیم شما در کنار وکلای ما در ایروان در تمام مراحل ثبت شرکت در ارمنستان خواهد بود

و صدها مورد دیگر که در روند حضور شما در ارمنستان با آن آشنا خواهید شد.


ارمنستان کشور دوست و همسایه شمالی یران است بنابرین دسترسی به ین کشور هم به صورت زمینی و هم به صورت هوایی امکان پذیر خواهد بود . ( بزرگترین مزیت ثبت شرکت در ارمنستان )
با سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت شما میتوانید براحتی از امکاناتی که بدلیل تحریم ها در یران بوجود آمده است رهیی یابید یکی از ین امکانات امکان گشیش حساب بانکی شخصی و شرکتی و دریافت مستر کارت و ویزا کارت میباشد .
مدت زمان ثبت شرکت در ارمنستان 2 روز کاری است که مدت زمان آن از ثبت شرکت و یا موسسه در ایران بسیار کمتر است ویژگی منحصر به فرد ما حضور وکلی برجسته حقوق بین الملل در تهران و ایروان است.


Call Now