چگونگی اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی شمال:

شرکتها پس از تکمیل فرم ثبت نام اخذ کد اقتصادی این حوزه با مدارک زیر که شامل:

1- اصل مدارک ثبتی شرکت و روزنامه رسمی تاسیس شرکت
2- پرداخت فیش حق تمبر 2 در هزار سرمایه شرکت
3- روزنامه نامه رسمی آخرین تغییرات
4- گواهی امضای صاحبان امضاء مجاز در دفتر خانه
5- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
6- مهر شرکت
7- اصل و کپی قبوض برق و تلفن محل شرکت
8- اصل و کپی سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت)
9- اجاره نامه محل به نام شرکت

می باشد به حوزه مراجعه نموده و در خواست خود را ثبت می کنند از تاریخ ثبت درخواست متقاضی مدت 7 تا 8 روز طول خواهد کشید تا شماره کد اقتصادی صادر گردد جهت مراجعه به حوزه مالیاتی شمال تهران باید به آدرس :

تهران- خیابان ولی عصر- جنب پارک ساعی خیابان 32- پلاک 4

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید 88888273

فایل های مربوطه:

Call Now