چگونگی اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی شرق:

1- اصل مدارک ثبتی شرکت و روزنامه تاسیس شرکت (اساسنامه – شرکتنامه)
2- اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت
3- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
4- اصل و کپی قبوض و برق و تلفن شرکت
5- گواهی امضاء صاحبان امضاء در دفتر خانه
6- پرداخت فیش حق تمبر (2 در هزار سرمایه شرکت)
7- مهر شرکت
8- اصل و کپی سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت)
9- اجاره نامه محل به نام شرکت

جهت مراجعه به حوزه مالیاتی شرق به آدرس : تهران- خیابان آیت- بعد از چهارراه تلفن خونه- اول خیابان جویبار شرقی

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید 88888273

فایل های مربوطه:

Call Now